Học tiếng Anh qua bài hát:"We don't talk anymore"CÙNG MS SUSAN HỌC TIẾNG ANH QUA HÁT:
“WE DON’T TALK ANYMORE”
We don’t talk anymore, we don’t talk anymore
anymore: nữa
We don’t talk anymore, like we used to do
used to do st: đã từng làm gì trong quá khứ
We don’t love anymore, what was all of it for?
what…for: để làm gì?
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
I just heard you found the one you’ve been looking
You’ve been looking for
look for st/sb: tìm kiếm ai/ cái gì
I wish I would have known that wasn’t me
‘Cause even after all this time I still wonder
Why I can’t move on
move on: tiếp tục, tiến lên
Just the way you did so easily
Don’t wanna know
Kinda dress you’re wearing tonight
If he’s holding onto you so tight
hold onto: giữ lấy, tight (adj): chặt
The way I did before, I overdosed
overdose: quá si tình
Should’ve known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
get sb/st out of st: đẩy ai/ cái gì ra khỏi cái gì đó
Oh, it’s such a shame
shame: xấu hổ, ngu ngốc
That we don’t talk anymore, we don’t talk anymore
We don’t talk anymore, like we used to do
We don’t love anymore
What was all of it for?
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
I just hope you’re lying next to somebody
lie: nằm, next to sb: kề bên ai
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you’re gone
Every now and then I think you
every now and then: từng giây phút trôi qua
Might want me to come show up at your door
show up: xuất hiện
But I’m just too afraid that I’ll be wrong
tobe afraid of: lo ngại điều gì
Don’t wanna know
If you’re looking into her eyes
look into sb’s eyes: nhìn vào mắt ai đó
If she’s holding onto you so tight the way I did before
I overdosed should’ve known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
Oh, it’s such a shame
That we don’t talk anymore (We don’t, we don’t)
We don’t talk anymore (We don’t, we don’t)
We don’t talk anymore, like we used to do
We don’t love anymore (We don’t, we don’t)
What was all of it for? (We don’t, we don’t)
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
Like we used to do
Don’t wanna know
What kind of dress you’re wearing tonight
If he’s giving it to you just right
The way I did before
I overdosed
Should’ve known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
Oh, it’s such a shame
That we don’t talk anymore (We don’t, we don’t)
We don’t talk anymore (We don’t, we don’t)
We don’t talk anymore, like we used to do
We don’t love anymore (We don’t, we don’t)
What was all of it for? (We don’t, we don’t)
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
We don’t talk anymore, oh, oh
(What kind of dress you’re wearing tonight)
(If he’s holding onto you so tight)
The way I did before
We don’t talk anymore, oh, woah
(Should’ve known your love was a game)
(Now I can’t get you out)
————————
Đăng ký kênh để xem nhiều hơn các nội dung học tập bổ ích tại trường Anh ngữ UNIKE Vietnam
UNIKE tuyển sinh khóa TRẠI HÈ DU HỌC TẠI CHỖ
Dành cho các bạn nhỏ trong thành phố Thanh Hóa
Ưu đãi tới 35% dành cho phụ huynh đăng ký trước ngày 25/04/19
Cùng đăng ký để có một mùa hè Anh ngữ bên Sử tử Leo và cô Ms Susan trong môi trường du học tại UNIKE nhé.
Thông tin đăng ký TRẠI HÈ 2019:

Nguồn: https://dwaynewadejersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://dwaynewadejersey.net/am-nhac/


Article Categories:
Âm Nhạc

Comments

  • E là hs trường quảng thịnh nè cô

    Lệ Nguyễn July 18, 2020 6:31 am Reply
  • Cô ơi cho nik f đi ạ

    Lệ Nguyễn July 18, 2020 6:31 am Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *